In 2023 maken we samen een nieuwe website.

Deze nieuwe website wordt gemaakt met WordPress, een open source softwarepakket dat online op onze webruimte staat.

Het is de bedoeling de oude data ook in deze nieuwe website te integreren zodanig dat alle linken ook nog werken, dewelke zijn verwerkt in onze Powerpoints en Word documenten.